Neologisme nr. 146:  eigenwoningreserve

Bron: Nederlandse Wet op de inkomstenbelasting 2001, nieuwe bepaling per 01-01-2004

Definitie:  Het saldo van de netto-verkoopopbrengst en de financieringsschuld van de eigen woning

Commentaar:  De eigenwoningreserve vermindert de hypotheekrente-aftrek bij het financieren van een nieuwe eigen woning.

Voorgesteld door: CK op 20 oktober 2004

Ingevoerd door: JC  op 20 oktober 2004

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom