Neologisme nr. 1485:  schotelmentaliteit

Bron: nrc, 21 april 2012, Column van Bas Heijne  

Citaat: "Voor er van werkelijke integratie sprake kon zijn, moesten minderheden eerst eens naar zichzelf leren kijken: eerwraak, vrouwenbesnijdenis, homohaat, inteelt, radicalisering, criminaliteit, taal- en leerachterstanden. En niet te vergeten die akelige schotelmentaliteit: hier leven, van daar dromen. Zoals in de nieuwe integratienota van Den Haag staat: wie hier wil zijn, moet meedoen." 

Commentaar: zie ook schotelbuurt; schotelwijk

Voorgesteld door: Lina Waterplas

Ingevoerd door: JC op 29 mei 2016

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom