Neologisme nr. 1594:  paaitaks

Bron: Taalbank, 24 november 2017, Woord van de dag

Citaat: "Als we het woord zouden moeten definiëren, wat natuurlijk niet kan op basis van één bron, zouden we het moeten omschrijven als een ‘materiële bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van het publieke stadsdomein ter verkrijging van bouwvergunningen of ontheffing van bepaalde bouwbesluiten’.

Mooi woord, maar het verwijst natuurlijk niet naar een echte taks, maar eerder naar iets wat we – we durven het haast niet te zeggen – steekpenningen zouden noemen." 

Synoniem: "Dat een bouwheer stedelijke ontwikkelingskosten betaalt in ruil voor een vergunning, zoals in Antwerpen, is vrij uniek. In Leuven of Brugge noemen ze zoiets ‘marchanderen’. ‘Maar het is op zich niet slecht dat de overheid een bouwheer iets extra vraagt voor de gemeenschap.’

(...)

Voor wat hoort wat. Dat de overheid iets uit de brand tracht te slepen voor zijn burgers (een extra parkje, een school, een fraaier plein …) als een promotor een toren bouwt in de stad, is logisch. ‘Een bouwproject zet druk op de openbare ruimte’, zegt Xavier Buijs van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VSG). ‘Het is normaal dat je erop toeziet dat de ontwikkelaar niet alleen de lusten van een project krijgt en de gemeenschap alleen maar de lasten. Stedelijke ontwikkelingskosten (SOK’s) kunnen dat verzachten.’

De vraag is wel hoe transparant daarover gewheeld en gedeald wordt. Niet zo transparant in Antwerpen, beweerde SP.A-kopstuk Tom Meeuws, die over een ‘paaitaks’ sprak. Behalve compensaties in natura vraagt het Antwerps bestuur in ruil voor een vergunning ook vaak een bedrag in cash (DS 9 december). "

(bron: De Standaard, 11 december 2017)

 

Ingevoerd door: JC op  11 maart 2018

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom