ex-neologisme nr. 229:  twijgbreuk

Bron: Taalpost 378, 2 maart 2005; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Vertaling van het Engelse: green stick fracture

Synoniemen: groenetakbreuk; groenhoutfractuur

Citaat: "Het duidt een botbreuk aan (bijvoorbeeld een polsbreuk of sleutelbeenbreuk) waarbij het bot wel gebroken is maar het beenvlies intact is gebleven, iets wat vaak voorkomt bij kinderen. Het is een mooie, metaforisch gevormde samenstelling met de botanische term 'twijg' (dun takje), die de aspecten jong, dun en elastisch in zich verenigt en daarom uitermate geschikt is als aanduiding van een onvolledige breuk van het nog jonge, dunne en soepele bot. Hoewel het een woord van grote schoonheid is, verwijst 'twijgbreuk' wel naar iets akeligs, al was het maar omdat dit soort breuken - volgens het stuk in de krant - nogal eens het gevolg zijn van kindermishandeling"

Context: Geneeskunde

Ingevoerd door: JC  op  2 maart 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom