Neologisme nr. 23: Kontslager

Gelezen in zin: Eindelijk een standaardwerk over de sovjetwerkkampen die onder Lenin als Kontslager (Konzentrationslager) werden opgericht.

Bron: Piet de Moor over "Gulag. A History of the Soviet Concentration Camps", in Standaard der Letteren van 16 juni 2003, p. 10

Commentaar: klinkt zeer Nederlands, maar is Duits?

Voorgesteld door: JC op: 3 juni 2003

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom