Neologisme nr. 240:  huldebiet

Bron: "Hondsdraf" van Nicoline van der Sijs, verschenen bij SDU Uitgevers, Den Haag, 2004 (geciteerd op http://www.fopje.web-log.nl/). 

Definitie: verkeerd begrepen tekstfragment, bv. in een lied

Vertaling van het Engelse: mondegreen

Citaat: "Zij behandelt, naast vele andere taalbijzonderheden, de "mondegreen" maar geeft ook Nederlandse voorbeelden. Ze schrijft': "naar analogie zou de Nederlandse benaming voor het verschijnsel 'huldebiet' kunnen luiden. Nadat een jongetje het bekende lied 'Neem mijn stem, opdat mijn lied, U mijn Koning hulde biedt', enthousiast had meegezongen, vroeg hij: 'Juf, wie is eigenlijk Koning Huldebiet'?""

Voorgesteld door: Mirjam Groenendijk  op 4 april 2005

Ingevoerd door: JC  op 7 april 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom