ex-neologisme nr. 276:  mediawijs

Bron: NRC, 14 juli 2005, artikel "Coach om burger mediawijs te maken"; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006  

Definitie: verstandig gebruik makend van de (nieuwe) media

Citaat:  "De overheid heeft de plicht om burgers 'mediawijs' te maken. Dat schrijft de raad voor cultuur in een ongevraagd advies aan staatssecretaris Van der Laan (Media, D66).

Wie goed gebruik kan maken van alle (nieuwe) media, zoals internet en UMTS (beeld en geluid per telefoon) is weerbaarder in een ,,van media doordrenkte samenleving'', zegt de raad in het advies 'Mediawijsheid. De ontwikkeling van nieuw burgerschap'. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) signaleerde eerder een tweedeling tussen mensen die wel en die niet goed thuis zijn in nieuwe media.''

Ingevoerd door: JC  op 14 juli 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom