ex-neologisme nr. 286:  burgerbuddy

Bron: Taalpost, 3 augustus 2005, Woord van de week, maar ook Van Dale taalweb, Woord van de week 142692; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Citaat: "Het woord 'burgerbuddy' kwam in juli 2005 in het nieuws dankzij het bericht dat Rita Verdonk, de Nederlandse minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, als eerste bewindspersoon een burgerbuddy zou krijgen. Zo'n burgerbuddy is bedoeld om bewindslieden en (hoge) ambtenaren op informele wijze te steunen in hun taakuitoefening en hen te informeren over wat er leeft onder het volk. Het initiatief komt voort uit een groep mensen die vinden dat er een kloof bestaat tussen burgers en bewindslieden en dat de laatsten nogal eens het contact met de maatschappij kwijt zijn. En aangezien volgens het nieuwsbericht ook andere politici en bewindspersonen een burgerbuddy willen, vinden die dat zelf kennelijk ook. "

Ingevoerd door: JC  op 3 augustus 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom