ex-neologisme nr. 293:  ophokplicht

Bron: alle media eind augustus 2005, o.m. PvdA Nieuwsbrief, 29 augustus 2005 (NL); opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Definitie: "door de overheid opgelegde plicht om dieren (vooral pluimvee) binnen te houden (in verband met de mogelijkheid van besmetting met vogelgriep door vrij rondvliegende vogels)"

Citaat: "De laatste week van augustus is een ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee ingegaan. De kippen staan op stal. De gevolgen voor het dierenwelzijn en ook voor de biologische pluimveesector zijn groot. Er is op dit moment veel discussie over het nut, de noodzaak en de gevolgen van de maatregel. Gezien de mondiale ontwikkelingen rond de vogelgriep, valt het te verwachten dat Nederland vaker met dit soort situaties zal worden geconfronteerd. Wij vragen ons af of dit tot gevolg heeft dat Nederland twee keer per jaar haar pluimvee moet binnenhouden..." 

Ingevoerd door: JC  op 2 september 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom