ex-neologisme nr. 305:  niveasyndroom

Bron: Taalpost 452, 12 oktober 2005, Woord van de week; opgenomen in "Taal van het jaar vijf", van Dale 2005; en in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Citaat: "De afkorting 'nivea' - niet te verwarren met de merknaam - komt zowel los als in samenstellingen voor. Het staat voor 'niet in voor- en achtertuin'. Zo kan het bezwaar van een burger tegen een bestemmingsplan van een gemeente 'een hoog niveagehalte' hebben. Het woord 'niveasyndroom' werd onlangs opgetekend tijdens een raadsvergadering van een kleine gemeente. Naspeuringen op het internet leren dat dit woord ook elders onder gemeentelijke bestuurders en ambtenaren bekend is. Het lijkt te worden gebruikt als de puristische pendant van het aan het Engels ontleende woord 'nimbysyndroom'. 'Nimby' is een letterwoord voor 'not in my backyard' ('niet in mijn achtertuin') en heeft dus dezelfde strekking als 'nivea'."

Ingevoerd door: JC  op 12 oktober 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom