Neologisme nr. 309:  sofajager

Bron: Taaltelefoon, Woord van de week, 26 september 2005

Citaat: "Vorige week hebben enkele natuur- en jagersverenigingen in De Panne actie gevoerd tegen het willekeurig afschieten van trekvogels door Franse sofajagers. Vaak worden trekvogels waarvoor in Belgische natuurgebieden beschermende maatregelen bestaan, op hun tocht naar de overwinteringsgebieden neergeschoten door jagers die zich net over de Franse grens opstellen, aan de rand van het natuurgebied. Dat kan doordat Frankrijk een minder strenge beregeling heeft dan BelgiŽ. Volgens de actievoerders hebben de activiteiten van die sofajagers niets te maken met de reguliere jacht. Doordat veel trekvogels niet krachtig genoeg zijn om ver van de kust te gaan en bij hevige tegenwind zo laag mogelijk vliegen, is er bovendien maar weinig fysieke inspanning vereist om ze neer te halen."

Ingevoerd door: JC  op 14 oktober 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom