Neologisme nr. 322:  verzeuring

Bron: De Standaard, 9 november 2005 "Onderschat de kracht van de positieve boodschap niet"

Citaat: "Wij zijn het gezeur beu. Wie heeft het in het loopbaandebat nog over 'arbeidsvreugde' gehad? Maar politiek geladen is onze organisatie niet (Boodschap zonder naam.be, nl.). Daarom kiezen we bewust niet voor het woord 'verzuring', dat al een politieke lading heeft. 'Verzeuring' noemen wij het."

Commentaar: Het woord is vroeger al gebruikt. EÚn vindplaats: L.P. Boonkring, 25 februari 2003: "Het (maatschappelijk middenveld) moet de problemen oplossen die de andere grote socialiserende en co÷rdinerende instellingen, zoals het gezin, de overheid en de markt, niet aankunnen of zelfs in de hand werken: het ontrafelen van het sociale weefsel , het verlies van de sociale cohesie, het verlies van vertrouwen in de instellingen, de negatieve uitwasemingen van de individualisering, het verlies aan 'sociaal kapitaal', de opkomst van extreem - en populistisch rechts, kortom het geheel van de ontwikkelingen die resulteren in wat nu heel raak de verzuring en de 'verzeuring' van de samenleving wordt genoemd.

Ingevoerd door: JC  op 9 november 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom