ex-neologisme nr. 326:  notioneel

Bron: Taaltelefoon, Woord van de week, 21 november 2005; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Citaat: "Vanaf het aanslagjaar 2007 wordt het ook mogelijk om op het eigen vermogen een fictieve interest te berekenen die dan fiscaal aftrekbaar wordt: de notionele interestaftrek. Het woord notioneel is in geen enkel verklarend woordenboek opgenomen, maar in Franse en Engelse vertaalwoordenboeken komen wel respectievelijk notionnel en notional voor. Beide woorden hebben de betekenis van 'theoretisch, abstract, fictief'."

Ingevoerd door: JC  op 21 november 2005

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom