ex-neologisme nr. 345:  glokaal

Bron: Taallink, van de Taaltelefoon, 30 januari 2006, Woord van de week; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Citaat:     "Iets wat glokaal is, is tegelijkertijd kosmopolitisch en regionaal. Het verbindt het globale met het lokale. Een glokaal product is bijvoorbeeld bestemd voor de internationale markt, maar kan een lokale invulling krijgen, afhankelijk van de plaatselijke cultuur. Het verwante zelfstandig naamwoord glokalisering (of glokalisatie) slaat ook op de wisselwerking tussen mondiale verschijnselen en de lokale culturele invulling ervan, de zogeheten lokalisatie." 

Commentaar: talrijke vindplaatsen op het web, de meeste van na 2003, toch één van 1996 (een artikel van Paul Virilio,
vertaald door Paul van Velsen)

Ingevoerd door: JC  op 30 januari 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom