Neologisme nr. 357:  gasoholicus

Definitie: namelijk de mens, in zijn afhankelijkheid van gassen (lucht nl.) en zijn neiging om allerlei giftige, chemische, en andere broeikasgassen in het milieu te lozen

Voorgesteld door: PT

Ingevoerd door: JC  op 23 maart 2006

 

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom