Neologisme nr. 388:  cryonaut

Bron: Taalpost 554, 28 juni 2006, Woord van de week

Citaat: "Een cryonaut is iemand die na zijn dood ingevroren is, in de verwachting te zullen worden ontdooid ergens in de toekomst, wanneer de wetenschap zo ver gevorderd is dat ze doden opnieuw tot leven kan wekken (aangenomen dat men dat dan ook zal willen doen!).

'Cryonaut' is een min of meer ironische naam, ontstaan naar analogie van woorden als 'astronaut' en 'kosmonaut'. Het eerste woorddeel is verkort uit 'cryonisme' of 'cryonica' - volgens Van Dale de "techniek van het invriezen, m.n. in vloeibare stikstof, bv. in sciencefiction als methode om lichamen tegen ontbinding te behoeden". Het tweede woorddeel is het Griekse 'nautos', dat 'schipper' betekent. Flauw vertaald is een cryonaut dus 'iemand die in ingevroren vorm is scheep gegaan naar een onbekende toekomst'." 

Ingevoerd door: JC  op 28 juni 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom