ex-neologisme nr. 389:  combitaks

Bron: De Standaard, 10 december 2005; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Citaat: "Combitaks werkt ontradend. Sinds de invoering van de 'combitaks' in de politiezone Vilvoorde-Machelen eind 2004 is die belasting gemiddeld één keer per dag opgelegd. De boete van 100 euro moet betaald worden door mensen die met een politievoertuig worden vervoerd nadat ze wegens overlast bestuurlijk of gerechtelijk aangehouden werden. Volgens hoofdcommissaris Frits Coenen is het een ,,efficiënt ontradend instrument''. " 

Commentaar: Dus (hier) niet: 'gecombineerde taks', maar: 'taks om vervoerd te mogen worden met een politievoertuig (combi)' 

Aanvulling: "Voor minderjarigen werd in het nieuwe reglement wel een speciale procedure voorzien waar de politie een normstellend gesprek voert met de ouders van de minderjarigen en het aanbod doet voor begeleiding van een regieteam. Het regieteam volgt de zaak verder op en nodigt de ouders, samen met de jeugdbrigade van de lokale politie, uit voor een gesprek. Daaruit kunnen afspraken volgen die de ouders moeten naleven in de heropvoeding en begeleiding van hun kinderen. Worden alle afspraken en adviezen opgevolgd, vervalt de combitaks." (De Standaard, 28 juni 2006)

Ingevoerd door: JC  op 29 juni 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom