ex-neologisme nr. 40:  hekwerkwijk

Bron: Taalpost 180, citerend uit de Volkskrant van 10/9/03; opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006  

Datum: 17/9/03

Definitie:  een wijk die door een hoog hek of een dergelijke afzetting afgesloten is om ongewenste buitenstaanders buiten te houden

Commentaar:  vertaling van het Engelse 'gated community'

Voorgesteld door: JC  op: 5 oktober 2003

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom