Neologisme nr. 409:  inktvlekmethode

Bron: nrc.nl, 17 september 2006 "De inktvlekmethode werkt uitstekend.
Extra troepen voor oorlog in Afghanistan nog niet nodig, meent Den Haag"

Citaat: "Op het ministerie vestigt men liever de aandacht op de voorspoedige wijze waarop de Nederlandse troepen vanuit de voornaamste legerplaats in Tarin Kowt hun invloed uitbreiden over steeds meer streken en dorpjes in ‘hun’ provincie Uruzgan. Als het goed is ontstaat er onder Nederlandse bescherming een soort ‘land van melk en honing’, dat aantrekkingskracht uitoefent op de rest van de provincie, ook die delen waar men nu nog de Talibaan als de voornaamste beschermheren ziet. De Nederlanders hebben hun contacten inmiddels uitgebreid tot het stadje Chora, aan gene zijde van de Baluchi-pas.

Die inktvlekmethode – de term is een Nederlandse vinding – was afgesproken als basistactiek voor ISAF-3, zegt generaal Berlijn. " 

Commentaar: Nieuwe betekenis van bestaand woord: inktvlekmethode verwijst ook naar de Rorschachtest.

Ingevoerd door: JC  op 17 september 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom