Neologisme nr. 418:  vaaglogica

Bron: Het Ingenieursblad,  september 2006, p.13 'Ester Van Broekhoven wint internationale vaaglogica prijs'

Citaat: "De rode draad door haar onderzoek zijn vage linguÔstische modellen. (...) Men spreekt over vage modellen daar de begrippen in de ALS-DAN regels worden gedefiniŽerd met behulp van vaaglogica, een logica waarbij onzekerheid op een gestructureerde manier in rekening kan worden gebracht en die nauw aansluiten bij het menselijke redeneren." 

Vertaling van het Engelse: fuzzy logic

Commentaar: Er zijn oudere vindplaatsen, o.m. een afstudeerwerk van 2002 aan de RUGent.

Ingevoerd door: JC  op 15 oktober 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom