Neologisme nr. 424:  prepkamp

Bron: Taalpost 588, 27 oktober 2006, Woord van de week

Citaat: "Op maandag 23 oktober hadden kranten het over het functioneren van 'prep camps' in Nederland. 'Prep camp' is een Engelse term, die verkort is uit 'preparation camp' (letterlijk: voorbereidingskamp), een instelling waar (vroegtijdige) schoolverlaters in korte tijd orde en tucht worden bijgebracht, zodat ze kunnen terugkeren naar school of actief werk gaan zoeken. Naast de Engelse spelling 'prep camp' komt ook de vernederlandste vorm 'prepkamp' voor. Die spelling is goed verklaarbaar, want in de combinatie 'prep camp' blijkt 'camp' wel op zijn Nederlands (dus als [kamp]) te worden uitgesproken. Naast 'prepkamp' zijn overigens ook alternatieven in omloop, zoals 'kansenschool'." 

Ingevoerd door: JC  op 3 november 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom