Neologisme nr. 430:  klimaatbuffer

Bron: Taalpost 594, 10 november 2006, Woord van de week

Citaat: "Veel mensen verwachten dat de menselijke activiteit op aarde de komende decennia zal leiden tot opwarming van de aarde en (in het verlengde daarvan) een stijging van de zeespiegel.

Op 31 oktober 2006 berichtte de Volkskrant dat in het laaggelegen en daardoor kwetsbare Nederland veel 'klimaatbuffers' nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen: gebieden, bijvoorbeeld stukken veengrond, die tijdelijk of langdurig kunnen dienen als reservoir voor neerslag die - mede door de gestegen zeespiegel - niet snel naar de zee kan worden afgevoerd. Als synoniem van 'klimaatbuffer' wordt ook wel 'bufferzone' gebruikt. Dat woord is echter minder precies, aangezien het ook voor verscheidene andere zaken (bijvoorbeeld militaire buffers) wordt gebruikt.

Op internet is het woord 'klimaatbuffer' al eerder aangetroffen. Nu het ook in de krant staat, zou het - gezien de klimaatontwikkelingen en de groeiende aandacht daarvoor - weleens een grootse toekomst kunnen hebben." 

Commentaar: Geen vindplaatsen van vr 2004 op het web.

Ingevoerd door: JC  op 10 november 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom