Neologisme nr. 440:  halaliseren

Bron: Taalpost 601, 29 november 2006, Woord van de week

Citaat: "Elsevier constateerde half november dat Nederland 'halaliseert'. Dit onder meer naar aanleiding van het voornemen van sommige grootgrutters om halal vlees (van dieren die geslacht zijn volgens de islamitische voorschriften) in de schappen te leggen. 'Halaliseren' is een algemeen woord aan het worden in de media. Maar ook het antoniem 'haramiseren' wordt steeds vaker aangetroffen: 'niet (langer) in overeenstemming doen zijn met de islamitische voorschriften'.
Wat 'halal' en 'haram' nu precies inhouden, daarover wordt nogal eens gediscussieerd. Geen wonder dat 'haramiseren' nu nog vooral op moslimnieuwsgroepen wordt aangetroffen. Als het gebruik echter algemener wordt, bestaat de kans dat het antoniemenpaar 'halaliseren' en 'haramiseren' het woordenboek haalt." 

Ingevoerd door: JC  op 29 november 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom