Neologisme nr. 446:  toncontract

Bron: Taallink 61, van de Taaltelefoon (de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid), 18 december 2006, Woord van de week

Citaat: "Elke Belg zorgt voor gemiddeld zeven ton CO2-uitstoot per jaar en levert dus een belangrijke bijdrage tot het ontstaan van broeikasgassen, die de versnelde opwarming van de aarde veroorzaken. De Vlaamse Regering vraagt elke Vlaming om een toncontract met zichzelf af te sluiten en zich te engageren om jaarlijks één ton CO2-uitstoot te vermijden door energiezuiniger te leven. Bij het toncontract hoort een brochure met tips en een tabel waarmee je kunt bijhouden hoeveel CO2-besparing je acties opbrengen. De brochure maakt ook duidelijk dat energie besparen vaak voordelig is voor je portemonnee." 

Ingevoerd door: JC  op 18 december 2006

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom