Neologisme nr. 468:  straalkanon

Bron: Taallink 65, 29 januari 2007, Woord van de week

Citaat: "Het Amerikaanse leger heeft aan de pers het hittestraalwapen voorgesteld. Dit nieuwe wapen stuurt een geconcentreerde bundel microgolven uit. De straal is niet dodelijk, maar wel pijnlijk. Ze dringt door kleren en verhit zeer snel de bovenste laag van de huid. Het hittestraalwapen zal vanaf 2010 worden ingezet om vijandige menigten uit elkaar te jagen. Andere namen in het Nederlands zijn straalkanon en hittekanon. De Amerikaanse mariniers in Irak zijn nu al uitgerust met een geluidskanon, een soortelijk wapen dat een bundel laagfrequent geluid uitstuurt en misselijkheid veroorzaakt." 

Ingevoerd door: JC  op 31 januari 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom