Neologisme nr. 494:  graaitaks

Bron: Taallink 79, 7 mei 2007, Woord van de week

Citaat: "In de aanloop naar de federale verkiezingen van 10 juni wordt er in Vlaanderen fel gediscussieerd over de invoering van een graaitaks. Dat is een extra belasting op hoge lonen van topmanagers. Het woord is overgewaaid uit Nederland, waar de discussie eerder al gevoerd werd onder de naam kleptocratentaks. Door het gebruik van het werkwoord graaien ('wegkapen; zich op discutabele wijze verrijken bij de uitoefening van zijn functie') heeft graaitaks een duidelijk negatieve connotatie. Vergelijkbare woorden zijn graaicultuur, graai-economie en graaikapitaal." 

Synoniem: kleptocratentaks

Definitie: extra belasting op hoge lonen van topmanagers 

Ingevoerd door: JC  op 9 mei 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom