Neologisme nr. 496:  aasgierfonds

Bron: Taallink 78, 30 april 2007, Woord van de week

Citaat: "Veel ontwikkelingslanden kunnen hun oude obligatieleningen bij buitenlandse kredietgevers niet terugbetalen. Daardoor verliezen die leningen een flink stuk van hun waarde. Sommige beleggingsfondsen azen op zulke oude schulden: ze kopen de lening voor een fractie van de oorspronkelijke waarde op en proberen het schuldenland vervolgens via juridische weg te dwingen tot terugbetaling van het volledige bedrag, verhoogd met de achterstallige interesten. Zulke meedogenloze beleggingsfondsen worden aasgierfondsen genoemd, omdat ze hun voordeel halen uit het ongeluk van een ontwikkelingsland." 

Vertaling van het Engelse: vulture fund

Ingevoerd door: JC  op 11 mei 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom