Neologisme nr. 503:  preferendum

Bron: Taallink 84, 11 juni 2007, Woord van de week

Citaat: "Een preferendum is een referendum waarbij de burger niet hoeft te kiezen tussen 'ja' of 'nee', maar de keus krijgt tussen meerdere voorstellen. Een preferendum wordt meestal gehouden in een vroeger stadium dan een referendum, namelijk als het onderhandelingsproces nog moet beginnen. Het woord wordt vooral in Nederland gebruikt. Prefereren betekent 'de voorkeur geven aan, verkiezen'." 

Ingevoerd door: JC  op 2 juli 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom