Neologisme nr. 508:  kansjongere

Bron: Taalpost 686, 18 juli 2007, Woord van de week

Citaat: "Sommigen noemen het een eufemisme voor 'kansarme jongere' of 'probleemjongere', maar langzamerhand lijkt het woord 'kansjongere' een wat positievere lading te krijgen. In het verleden werd 'kansjongere' soms gebruikt ter aanduiding van goed opgevoede, intelligente kinderen uit de betere kringen voor wie de wereld ogenschijnlijk openligt. Vooral zo'n jongere die eens de fout in ging, liep het risico als 'kansjongere' te worden geafficheerd. In deze betekenis vormt 'kansjongere' dus de tegenpool van 'kansarme jongere'. Maar ook die kansarme jongere zelf wordt nu en dan wel als 'kansjongere' aangeduid. Vooral in het straat- en jongerenwerkersjargon fungeert 'kansjongere' inmiddels als positieve benaming voor een jongere uit een probleemwijk die mede door zijn milieu weinig kansen heeft. " 

Commentaar: veranderende betekenis

Ingevoerd door: JC  op 18 juli 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom