Neologisme nr. 509:  lourdespremie

Bron: Taallink 88, 9 juli 2007, Woord van de week

Citaat: "Overheidspersoneel kan ziekteverlof opsparen. Sommige ambtenaren misbruiken dat systeem om enkele maanden of jaren voor hun (vervroegde) pensioen te kunnen thuisblijven zonder verlies van wedde. Politie-inspecteurs die aan het eind van hun loopbaan dat niet doen, krijgen nu een eindeloopbaanpremie van gemiddeld 13.000 euro. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vindt de nieuwe maatregel deontologisch onverantwoord en noemt de premie spottend de lourdespremie. Lourdes verwijst in deze samenstelling naar de Zuid-Franse bedevaartplaats waar zieken naartoe reizen in de hoop op een miraculeuze genezing." 

Ingevoerd door: JC  op 18 juli 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom