Neologisme nr. 514:  nutraceutisch

Bron: LBActualiteiten - jaargang 2003 - nr.32 (een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Directie Kabinet; Postbus 20401; 2500 EK Den Haag)

Citaat: "Een nutraceutisch product wordt gedefinieerd als een product dat ontleend is van een voedingsproduct, wordt verkocht als een geneesmiddel en waarvan is aangetoond dat het fysiologische voordelen biedt of beschermt tegen chronische ziekten. Functionele voedingsmiddelen beschikken over dezelfde eigenschappen, maar worden verkocht als een voedselproduct." 

Ingevoerd door: JC  op 2 augustus 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom