Neologisme nr. 545:  oligoteit

Bron: Campuskrant van de KULeuven, 14 november 2007, p.7

Citaat: "Oligoteit.

“Op een ruimer niveau gaat het natuurlijk over een modern human resources-beleid. Dat is duidelijk veel meer dan alleen maar administratieve loopbaanbegeleiding, ook al is die belangrijk. Via een HR-beleid draagt de universiteit ertoe bij dat het personeelsklimaat niet verzuurt en een positieve invulling krijgt. Het gevaar van de ‘braindrain’, dat in sommige faculteiten zeker bestaat, wordt daardoor ook tegengewerkt.”

“Fundamenteel om een goed personeelsbeleid uit te werken, is natuurlijk de financiële ruimte. Personeel kost geld, zo simpel is het. Dat de eerste geldstroom heel weinig mogelijkheden laat om creatief en expansief te zijn op personeelsvlak, is een oud zeer. De politieke wereld kiest nogal eens voor kortstondig vuurwerk, het aantrekken van een paar toppers of het subsidiëren van sexy projecten. Hoe belangrijk die ook zijn, ze mogen niet de basis van het personeelsbeleid worden, de basisvraag is en blijft wat ‘de wetenschap’ hiermee gebaat is. Momenteel bestaat er aan deze universiteit toch de indruk dat we hiermee op onderzoeksniveau evolueren naar een oligoteit, eerder dan een universiteit te blijven. Ook in deze discussie over de eigen identiteit van onze Alma Mater wil de VAPL het standpunt van alle academisch personeel verkondigen én verdedigen.”

Definitie: tegendeel van universiteit

Ingevoerd door: JC  op 7 december 2007

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom