Neologisme nr. 56:  zoenstrook; zoenzone

Bron: Gazet van Antwerpen, 9/12/03, 'Nederlandstalige vertaling gezocht voor "kiss and ride"-zones'; 'zoenstrook' is opgenomen in "Jaarboek taal 2007", van Dale 2006

Vertaling:  van het Engelse "kiss and ride"

Andere bronnen:  Taalpost 271 gaaf als bron het Taalunieversum; "zoenzone" wordt meer en meer gebruikt in Vlaanderen (12/07) 

Citaat:  "De vraag naar een Nederlandse term voor "kiss and ride" werd al gesteld aan de dienst Taaladvies van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Deze dienst deed verscheidene voorstellen zoals zoenstrook, zoen-en-zoefstrook, afzetstrook, uitstapstrook, voorrijstrook, stopplaats en afscheidszone. "Kiss and ride" wordt zowel in Vlaanderen als Nederland gebruikt maar staat nog niet in woordenboeken."

En nog meer:  "dropzone, ... kus en rij, aai en zwaai, kussen en wegwezen, snelkusweg, ... dag-schatje-plekje" De Standaard, 2 september 2005, artikel "Kussen en wegrijden moet in het Nederlands"; "smak en gas" voorgesteld door lezer Toon Van Rompay in een reactie op genoemd artikel. 

Commentaar:  De hogergeciteerde andere voorstellen zijn vanzelfsprekender (en dus geen echte neologismen?). "Kussen en wegwezen" is misschien wel het meest geschikt om op een bord te zetten. 

Ingevoerd door: JC  op: 12 december 2003, en 2 september 2005

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom