Neologisme nr. 567:  vakcollege

Bron: Taalpost 754, 6 februari 2008, Woord van de week

Citaat: "Vanaf deze zomer worden er bij wijze van experiment nieuwe opleidingen gestart binnen het Nederlandse vmbo. Het gaat om technische opleidingen waarin de leerlingen vooral praktische vaardigheden opdoen in vakken als installatietechniek en elektrotechniek. De opleidingen werken samen met bedrijven, waar de leerling een deel van het leertraject doorbrengt.

Als de leerlingen de eerste vier jaar van de opleiding met goed gevolg hebben afgelegd, worden ze 'technisch gezel'; als ze het tweejarige tweede deel van de opleiding eveneens succesvol hebben afgerond, worden ze 'technisch meester'. Dat klinkt degelijk en ambachtelijk. Geen wonder dat het 'vakcollege' in de omgangstaal al vaak met het tot voor kort verouderde woord 'ambachtsschool' wordt aangeduid, dat met nogal wat nostalgie is omkleed. " 

Ingevoerd door: JC  op 6 februari 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom