Neologisme nr. 578:  zalmprincipe

Bron: De Standaard, 17 maart 2008, p. 2 "Bama heeft langzaam effect. Jongeren ontdekken zalmprincipe pas in hoger inderwijs."

Citaat: "Jongeren leren in het hoger onderwijs stilaan het zalmpricipe kennen, het omgekeerde van het watervalmodel. Ze volgen niet langer het principe 'begin maar zo hoog mogelijk, je kunt nog altijd afzakken', maar starten met wat ze kunnen. Velen ontdekken dan dat ze nadien nog verder kunnen opklimmen; en de structuren laten dat nu ook beter toe, op jonge leeftijd en zelfs nadien. " 

Commentaar: ook enkele oudere vindplaatsen. Zie ook zalmsysteem.

Ingevoerd door: JC  op 19 maart 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom