Neologisme nr. 583:  nahosser

Bron: LentheKriq, Het mediawoord van vandaag, 27 maart 2008

Citaat: "In 1985 werd in Nederland de HOS-regeling ingevoerd: HOS staat voor Herstructurering Onderwijs Salarisstructuur. Hierbij werd het oude salarissysteem, dat was gebaseerd op leeftijd en aktebezit, vervangen door een systeem op basis van functie en ervaring. Het gevolg hiervan was dat veel beginnende leerkrachten minder gingen verdienen dan voorheen.
Leerkrachten die na de invoering van de HOS in dienst traden, worden nahossers genoemd. Met het werkwoord hossen 'springend, dansend bewegen, schokken' heeft dit niets te maken. " 

Definitie: leraar die in dienst is getreden na de salarisherstructurering van 1985

Ingevoerd door: JC  op 28 maart 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom