Neologisme nr. 584:  klepkeuring

Bron: Taalpost 774, 2 april 2008, Woord van de week

Citaat: "Om vee op een dierwaardige manier te vervoeren is de veeteeltbranche naarstig op zoek naar een methode om de dieren te keuren voordat ze op transport gaan. Voor internationaal transport van vee gelden in Nederland vanaf 1 april 2008 nieuwe regels. Bedrijven die een goede reputatie hebben, kunnen vanaf die datum een stalkeuring laten uitvoeren. Daarbij keurt een veearts voorafgaand aan het transport de dieren in de stal. Een alternatief is de klepkeuring, waarbij de dierenarts aan de klep van de veewagen staat terwijl de dieren worden geladen. De klepkeuring is een duurder alternatief, omdat de veearts langer aanwezig moet zijn. Zo'n klepkeuring wordt dan ook alleen uitgevoerd bij bedrijven die nog niet aan de eisen voor een stalkeuring voldoen. " 

Ingevoerd door: JC  op 2 april 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom