Neologisme nr. 585:  agalevsicon

Bron: Taalpost 774, 2 april 2008

Citaat: "De aartsvader van de groene beweging in Vlaanderen, pater Luc Versteylen, heeft samen met jongeren die komen bezinnen in de Brouwerij van Viersel bij Antwerpen een woordenlijst opgesteld met 'wonderwoorden'. Het zijn voornamelijk alternatieven voor courante woorden uit de sfeer van relatievorming en seksualiteit, die vaak ontdaan zijn van tederheid.
Het agalevsicon ('lexicon van anders gaan leven') is te raadplegen op de website van Versteylen." 

Ingevoerd door: JC  op 4 april 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom