Neologisme nr. 590:  gemeenschapswacht

Bron: Taallink 126, 14 april 2008, Woord van de week

Citaat: "Sinds januari zou elke Belgische gemeente een gemeenschapswacht moeten hebben. Gemeenschapswacht is het overkoepelende woord voor alle publieke veiligheids- en preventiefuncties die niet door de politie worden uitgeoefend, zoals steward, stadswachter, parkwachter en veiligheidsagent. Omdat deze functies steeds groter worden in aantal, was er dringend behoefte aan één algemeen wettelijk kader. " 

Ingevoerd door: JC  op 15 april 2008

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom