Neologisme nr. 63:  opblaastaal

Bron: NRC-Handelsblad, 14 januari 2004, pag. 18 (Boekbespreking van: Eric Tiggeler en Mieke Vuijk, De Zwarte Woordenlijst, lexicon van modern taalmisbruik.)

Citaat:  "' Vanuit het concept van zelfsturende teams moeten de medewerkers zelf handen en voeten geven aan de door hen aangedragen doelstellingen en actiepunten.'

Hallo lezer, bent u daar nog? Of bent u al op zoek gegaan naar een leesbaarder stuk op deze pagina? Dat zou wel voor u pleiten, want als u in bovenstaande alinea niets is opgevallen, betekent dat dat u zo gewend bent geraakt aan de opblaastaal van bedrijfsleven en overheid dat u niet eens meer merkt dat er louter holle woorden staan." 

Voorgesteld door: TW  op: 15 januari 2004

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom