Neologisme nr. 865:  zoutloket

Bron: nrc.nl, 22 december 2010  "Witte kerst in Nederland bevestigd, zoutloketten ingesteld."

Vakgebied: overheid

Citaat: "Meer overlast door het winterweer ligt in het verschiet nu de strooizoutvoorraden in hoog tempo slinken door de aanhoudende gladheidsbestrijding.Rijkswaterstaat heeft de zoutloketten weer ingesteld. Dat betekent dat onder meer gemeenten en provincies hun zoutvoorraden beschikbaar moeten stellen voor gebieden in Nederland waar het strooizout het hardst nodig is.

Zout van deze loketten is uitsluitend bedoeld voor het begaanbaar houden van het hoofdwegennet, de belangrijkste provinciale en gemeentelijke wegen, belangrijkste ov-routes en calamiteitenroutes, zo laat Rijkswaterstaat weten." 

Voorgesteld door: DirkJan Vos

Ingevoerd door: JC  op 2 januari 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom