Neologisme nr. 873:  deconventie

Definitie: weigering tot toetreding tot de conventie (zie citaat)

Vakgebied: geneeskunde

Citaat: "Elke arts mag in principe zelf zijn of haar ereloon bepalen. Om de patiënt meer zekerheid te bieden werden er afspraken gemaakt tussen artsen, verzekeringsinstellingen (mutualiteiten) en de overheid.

Jaarlijks worden er tarieven vastgelegd op basis waarvan de tussenkomst van de mutualiteit is bepaald. Deze overeenkomst wordt ook ‘conventie’ genoemd. Elke arts beslist zelf of hij/zij al dan niet tot deze conventie toetreedt. 

(...)


Een niet geconventioneerde arts aanvaardt de conventie niet. Dit betekent dat hij/zij zelf de tarieven bepaalt."

(bron: az sint-nikolaas)

Commentaar: er is ook sprake van "deconventioneren"

Ingevoerd door: JC  op 2 februari 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom