Neologisme nr. 917:  kredietverwachting

Bron: Van Dale, Woord van de dag, 19 april 2011

Definitie: kredietwaardigheidsverwachting

Citaat: "Dat we kredietverwachting in plaats van kredietwaardigheidsverwachting gebruiken, is niettemin verklaarbaar. In de eerste plaats heeft dit te maken met het streven naar taaleconomie: hoe langer een woord, hoe lastiger het is in het gebruikt. Daarom streven we er gewoonlijk naar gemakkelijk hanteerbare, dus korte woorden te gebruiken. In de tweede plaats vertoont kredietverwachting grote overeenkomsten met bestaande samenstellingen met krediet in het Nederlands, waarin dat eveneens kredietwaardigheid betekent. Denk maar aan kredietbeoordeling, dat niet zozeer ‘beoordeling van krediet’, als wel ‘beoordeling van kredietwaardigheid’ betekent. Of kredietbureau, dat ‘bureau dat de kredietwaardigheid (van bedrijven, overheden) beoordeelt’ betekent. In de derde plaats is kredietverwachting waarschijnlijk in onze taal terechtgekomen onder invloed van het Engels, waarin gewoonlijk geen sprake is van creditworthiness outlook ( of van solvency outlook) maar kortweg van credit outlook." 

Ingevoerd door: JC  op 19 april 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom