Neologisme nr. 923:  religekte

Bron: Van Dale, Woord van de dag, 22 april 2011 "lente-ei"

Citaat: "Het opinietijdschrift HP/De Tijd schrijft deze week over paaseieren in Amerika. Het geval wil namelijk dat het woord Easter egg door sommige Amerikanen in de ban gedaan is. Easter egg is wat wij een paasei noemen, maar sommige politiek correcte Amerikanen denken dat Easter egg mensen van andere geloven tegen het hoofd zal stoten. Die willen natuurlijk ook weleens een eitje tikken op paaszondag, zonder meteen te moeten denken aan de herrijzenis van Christus. In plaats van Easter egg stellen de politiek correcte yankees voor om voortaan spring egg tegen het paasei te zeggen: lente-ei.

(...)Heel wat weblogs hebben het HP-bericht overgenomen en typeren de ban op Easter egg als
religekte." 

Ingevoerd door: JC  op 22 april 2011

 

terug naar alfabetische lijst

terug naar chronologische lijst

terug naar welkom