A A A

Marcel Thelen

Marcel Thelen is oud-hogeschoolhoofddocent terminologie en vertalen aan de Vertaalacademie Maastricht. Van 2007 tot 2012 was hij Hoofd Opleiding. In 1997 was hij hoofd van de MA in Applied Translation Studies die hij samen met de toenmalige University of North London (nu London Metropolitan University) en het Institut Libre Marie Haps in Brussel ontwikkeld had. Hij promoveerde in 2011 aan de VU Amsterdam op het proefschrift The Structure of the Lexicon.Incorporating a cognitive approach in the TCM lexicon, with applications to lexicography, terminology and translation. Vanaf 1990 organiseert hij samen met het Institute of English van de Universiteit van Łódź (Polen) het vijfjaarlijkse International Maastricht-Łódź Duo Colloquium on “Translation and Meaning” met een deelcongres in Maastricht and een in Łódź in een en hetzelfde jaar. Hij is hoofdredacteur van de corresponderende boekserie Translation and Meaning. Van 2004 tot 2006 was hij voorzitter van de NEN-commissie voor vertaaldiensten (t.b.v. de Europese norm EN 15038 voor vertaaldiensten). Momenteel is hij lid van de NEN evaluatiecommissie van de norm. Hij is voorzitter van het OVN (Overleg Vertaalopleidingen Nederland) en van het PSTEVIN (Platform Sector Tolken en Vertalen in Nederland). Hij is lid van het bestuur van NL-Term sinds 2004. Hij was een tijd voorzitter en is nu vice-voorzitter.